V rámci kněžkovského výcviku pro mne bylo jedno z nejklíčovějších setkání téma Živlu vody a propojení s ním. Byť jsem ohnivá Beranka úplně jsem mu propadla. Celý víkend byl tak silný. Například rituál propuštění minulosti včetně zbavování se různých nálepek a tíhy minulosti, který jsme zakončily přechodem přes střepy. Chodníček střepů symbolizujících mimo jiné naše staré zážitky a vzpomínky. Jak ty mé, tak mé rodové linie ale i kolektivní hlavně týkající se ženství a sesterství. Dodnes na něj vzpomínám s velkou úctou a respektem. Voda je pro nás všechny naprosto zásadní. Jsme z ní z velké části tvořeni. Nese informace. Jak ty z našeho dětství, tak ty dávné, sahající až ke zrodu naší planety. Vzpomínám si ještě na jeden důležitý moment „vodního víkendu“, a to kdy nás lektorka provázela vizualizací, kde jsme se měly setkat s naší vnitřní průvodkyní na místě, které je pro nás klíčové. V mém obrazu bylo jedno chorvatské molo s nádherným výhledem na širé moře. Moje průvodkyně byla mořská panna a v obrazu, který se mi vyjevil na mě šibalsky mrkala z vody a lákala mě za ní do hlubin moře. Vydejme se nyní chvíli společně za tímto důležitým ženským archetypem v nás. Zaposlouchejme se do šumění vody v řece, potůčku, moři či oceánu našeho lůna či v přírodě kolem nás.

 

Význam archetypu a co nám přináší:

Toto napůl vodní a napůl vzdušné stvoření se objevuje v každé kultuře napříč touto modrozelenou planetou. Tyto bytosti nepotřebují dýchat. Zažívají stav bez tíže. Mají léčivé schopnosti a nesmírnou sílu. Ukazují nám, jak máme milovat sami sebe, bez pocitu viny, strachu či zaváhání. Váží si ženskosti a radují se z naší plodnosti. Učí nás přijímat a milovat svou pudovost a své skryté touhy. Také nás učí jak se spojit se svými emocemi, aniž by to bylo považováno za slabost. Díky mořským pannám jsme schopni cítit do hloubky, aniž bychom se museli za cokoliv stydět. Tento archetyp je také spojován s naší velkou žízní po pravé lásce, touze hluboce milovat a být hluboce milován. Pomáhají nám s přirozeným a pravdivým vyjadřováním a prožíváním sebe sama a lásky. Přináší nám do našich životů kvality jako vytrvalost, nezávislost, mořské rituály, kouzlo oceánu a hluboké spojení s měsíčními cykly. Propojují zdánlivě neslučitelné, nekonečný proud a rovnováhu, výšky i hloubky. Lásku i hněv. Prožívat svobodu a schopnost žít naplno. Mořská panna nás může dovést do hlubin našeho vědomí, kde je naše nejhlubší pravda, kterou ale mnohdy skrýváme před naším okolím a někdy i sami před sebou. Mořské panny zahrnují všechny naše strachy, touhy, pokušení a potlačené pocity ohledně sexu. Pomáhají nám lépe pochopit, vnímat a prožívat naši sexualitu. Učí nás udržet si to, kým jsme, i v našich intimních tělesných vztazích. Ukazují nám, že jsme žádoucí a silní už jen tím, že jsme naživu.
Díky archetypu mořské panny se můžeme lépe přiblížit tomu, jací jsme opravdu, držet se své vlastní pravdy, žít v autenticitě, být sami sebou, namísto abychom slepě přejímali názory druhých a neustále se přizpůsobovali tlaku a očekávání zvenčí. Tím totiž obětujeme sami sebe, jen proto, abychom mohli být s někým jiným, který si snad ani nepřeje, abychom se měnili. Díky archetypu mořské panny snáze objevujeme svou opravdovou bezpodmínečnou sebelásku a sebepřijetí. Milovat a uctívat naše těla takové jaké jsou. Učíme se cítit, nebát se cítit a projevovat se. Nebát se reakcí druhých na naši opravdovost. Pomáhají nám osvobodit se od omezujících myšlenek, míst i lidí. Jsou skvělými učitelkami moudrosti a znalostí a dokonce nám mohou doplnit naši fyzickou energii, stejně tak občerstvit a obnovit naši duši. Schopnost stát ve své síle a kráse. Odvahu být viděna, zářit a říkat na hlas svůj příběh a své poslání. Zpívat píseň své duše…

Atribut stínu Mořské panny:

Nepřijetí vlastní sexuality, pocit viny a studu. Nepřijetí vlastního těla. Drastické změny svého vzhledu, způsobů, zájmů či náboženství abychom byly se svým vyvoleným protějškem, či abychom se mu více zalíbili a cítili se přijímáni a milováni. Potlačování pocitů a emocí. Strach se vyjadřovat a říkat svůj názor. Neochota projevit se. Program „hodné holky“. Záludnost, faleš a předstírání. Touha po pomstě a nenávist. Nepřiměřené reakce a agresivní výlevy vůči našim nejbližším.

Symboly:

  • Vlasy: symbolizují naši ženskost, sílu spočívající v pasivitě a také slouží jako „anténa“ pro propojení s Vesmírem
  • Hřeben: symbol péče o naši tělesnou schránku, naše těla si zaslouží čas a úctu, při česání dochází také k „uhlazování naší energie“ a čistí se hlava od nekontrolovaného toku myšlenek
  • Zrcadlo: symbol toho co je lidskému oku skryto, schopnost vidět jiné časy, budoucnost, pravdu o minulosti, kouzelný rituální nástroj vhodný pro samoodblokování a pozitivní programování mysli
  • Poháry: symbol grálu, naplnění, vnímání, lůna, plodnosti, ženských předků, kotle, oceánu a jiných vodních těles a vodstva
  • Lastura: symbolizují léčivé vlastnosti a kouzelnou moc vody

 

Vizualizace s archetypem Mořské panny:

Zavřete si oči, zpomalte svůj dech a postupně jej prohlubujte z bránice, do plic, do srdce, do bříška a postupně až ke kostrči a yóni. Položte si ruce na bříško, na oblast vaječníků. Zhluboka a pomalu dýchejte. Představte si, uvědomte si nebo prociťte jak v hlubinách vaší dělohy, vašeho lůna se rozprostírá velké vodní těleso. Oceán, moře, jezero, cokoliv. Na břehu jsou malá skaliska s pláží. Přicházíte k pobřeží a na jednom z útesů na vás již čeká vaše mořská panna, která žije ve vašich vnitřních vodách.  Vábí vás svou písní, mává na vás, volá vaše jméno a vítá vás. Pomalu za ní jdete do vody a když k vám připlave dá vám na krk na šňůrce připevněný přívěšek ve tvaru mušle. Jakmile se dotkne přívěšek vaší kůže na úrovni vašeho srdce, vaše nohy se promění v ploutev a společně se ponoříte do vody.

Plaveme spolu hluboko, hluboko až doplujeme k podvodní jeskyni. Je v ní mnoho kostí, pozůstatků toho, kým jste byly dříve, také toho co jsme v minulosti udělaly či neudělaly. Můžete tam zahlédnout rodiče, bývalé lásky, současné partnery či manžely. Své projekty, sny, touhy….cokoliv……jen se dívejte a ciťte.

Potřebujeme lépe porozumět tomu, že celá naše minulost je zde pro naše dobro, vše jsme si vybraly a vytvořily samy, abychom se mohly dostat do bodu tady a teď přesně také jaké jsme. Můžeme se poučit, můžeme něco definitivně opustit a propustit, ale hlavně potřebujeme znovu objevit a procítit  dobro a lásku, co je v těchto událostech a situacích ukryto.  V hlubinách nás samotných, v té největší tmě a bolesti se může zrodit něco nového, většího a krásnějšího.

Nyní si pohlédněte s vaší mořskou pannou do očí. Pozorujte a nechte na sebe působit, jak se na vás dívá s tou největší laskavostí, bezpodmínečnou láskou a úctou. Nyní vám možná pošeptá nějaký vzkaz, předá vám dar. S důvěrou a vděčností dar přijměte, obejměte se a společně se vydejte na cestu vzhůru na hladinu, za sluncem. Na svou pláž. Vraťte jí přívěšek na šňůrce, vyjděte z vody. Nechte se zahřát a osušit paprsky slunce.

Pomalu se vraťte do tohoto prostoru, do svého těla, do našeho kruhu. Pohlaďte se kdekoliv po těle, zahýbejte si prsty na nohou a rukou. Usmějte se a až to budete cítit otevřete oči.

 

Poselství Mořských panen (nejen) pro období Letního sluvovnratu:

„Raduj se a žij v přítomném okamžiku, ciť se ve svém těle milovaná a přijímaná taková jaká jsi. Otevři se hojnosti světa a oceánu. Buď v kontaktu s živlem vody, který Tě vždy osvěží, pomůže Ti cítit lehkost bytí. Buď na vlně svých snů a záměrů.“

 

S láskou Martina Zédia